Kalite Politikamız - TAMEKRAN
What are you looking for?

Kalite Politikamız

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini, ekran teknolojileri dünyasının yenilikleri ile karşılamak hedefimizdir.   

Bu hedefe ulaşmak için;

  • Tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası yasal şartlar ve mevzuatlara uyarak hizmet sunmak,
  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılamak, düzenli aralıklarla müşterilerimizin algı ve beklentilerini ölçmek ve kaynaklarımız çerçevesinde sürekli kalite iyileştirme anlayışı ile müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini arttırmak,
  • Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini eğitimlerle geliştirmek, teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttırmak, çalışanlarımızın yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarının cesaretlendirilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmak,
  • Teknolojik gelişmeler takip edilerek, kalitenin; hizmet sunumunun gerçekleştirilmesinin her aşamasında sürekliliğini ve güncelliğini sağlamak,
  • İlgili tüm tarafların; tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımızın katkıları ile karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmak,
  • Risk tabanlı kalite yönetimini, faaliyetlerinin her aşamasında uygulamak ve belirlenen risklerin önlemlerini alarak müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve kuruluşumuz için karşılaşılabilecek olumsuz durumları ortadan kaldırmak,
  • Kalite yönetim sistemi hedeflerini; müşteri şartlarına d göz önünde bulundurarak belirmek ve verimliliğin arttırılması için düzenli gözden geçirerek süreç performans kriterlerini bu hedeflere giden yol olarak değerlendirmek,

Kalite Politikamızdır.

Yukarı