İş Sağlığı, Emniyet, Çevre Politikamız

  • Anasayfa
  • /
  • İş Sağlığı, Emniyet, Çevre Politikamız

TAMEKRAN, çalışanlarının kurum kültürü olarak benimsediği Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği gereklilikleri çerçevesinde belirlenen, çevre ve insan odaklı İSEÇ politikası ile;

  • Gerçekleştireceği tüm projelerde; kaliteli, çevresel etkilere ve İSG ile ilgili risklere duyarlı yaklaşımı ile üretim/hizmet sunmayı ve müşteri odaklı çalışmayı temel prensip olarak benimser,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili yasal şartlara, yürürlükteki mevzuata, standart şartlarına, müşteri şartlarına uyar,
  • Sürekli iyileşmeyi destekleyen SEÇ performans hedeflerini ölçer, gözden geçirir ve gerçekçi şartları referans alarak günceller,
  • “Sıfır Kaza” prensibinden yola çıkarak, tüm faaliyetlerinde çalışanların, misafirlerin, komşuların ve hizmet verdiği sahalara girenlerin, yaralanmaması, sağlığının bozulmaması ve çevreye zarar verilmemesi için güvenli çalışma koşullarını sağlar,
  • Tüm faaliyetlerinde doğal kaynak kullanımını azaltma, kirlenmeyi önleme ve verimli enerji kullanımı prensiplerini öncelikli referans alır,
  • Alt yüklenici, iş ortağı ve tedarikçilerinden TAM EKRAN İSEÇ Politikasına uyumlu çalışmasını talep eder, kontrol eder ve gelişimlerine destek olur,
  • Tüm faaliyetlerini kapsayan risk analizleri ile muhtemel İSEÇ risklerini öngörerek önleyici faaliyetler ile risklerin bertarafını sağlar.

Genel Müdür
Can OKÇUOĞLU