Eğitim

EĞİTİM

  • İnteraktif çalışma deneyimi ve verimli ders içerikleri
  • Öğrencilerin tek ekranda eş zamanlı ve yaratıcı çalışabilme imkanı
  • Akıllı tahtada yazılan notları tek tuş ile öğrencilere gönderebilme
  • Eğitim veren kurumun kurumsal imajına katkı sağlanması
  • Sınıf kapılarının girişlerine konumlandırılan ekranlar ile ders programı ve gün içeriği gösterimi
  • Konferans salonlarında projeksiyon yerine profesyonel ekran veya videowall konumlandırarak etkili gösterim imkanı